Ski pasovi

Cenovnik za zimsku sezonu 2018/2019.


Cenovnik ski karata – POJEDINAČNE KARTE
Za period od 15.11. 2018. do 19.12.2018 i od 25.03.2019. nadalje:
 • Pojedinačna vožnja:

Deca 300 RSD, Odrasli 350 RSD, Seniori 300 RSD


 • Karta za korišćenje noćne staze Malo Jezero

Deca 1.550 RSD, Odrasli 1.850 RSD, Seniori 1.650 RSD


 • Karta za korišćenje noćne staze Karaman Greben

Deca 1.550 RSD, Odrasli 1.850 RSD, Seniori 1.650 RSD


 • Karta za korišćenje noćne staze Pančićev vrh

Deca 1.550 RSD, Odrasli 1.850 RSD, Seniori1.650 RSD


 • Karta za korišćenje noćnih staza (Malo jezero, Karaman greben i Pančićev vrh)

Deca 2.000 RSD, Odrasli 2.300 RSD, Seniori 2.100 RSD


 • Ski vrtić (poligon za početnike) sa pokretnom trakom

Deca 500 RSD, Odrasli 700 RSD, Seniori 600 RSD


 • Poludnevna karta

Deca 1.870 RSD, Odrasli 2.420 RSD, Seniori 2.090 RSD


 • Dnevna

Deca 2.360 Rsd, Odrasli 3.300 RSD, Seniori 2.910 RSD


 • 2 – dnevna

Deca 4.230 RSD, Odrasli 6.110 RSD, Seniori 5.410


 • 3 – dnevna

Deca 6.180 RSD, Odrasli 8.860 RSD, Seniori 7.570 RSD


 • 4 – dnevna

Deca 7.510 RSD, Odrasli 11.310 RSD, Seniori 9.590 RSD


 • 5 – dnevna

Deca 8.470 RSD, Odrasli 13.150 RSD, Seniori 11.440 RSD


 • 6 – dnevna

Deca 9.850 RSD, Odrasli 15.070 RSD, Seniori 12.570 RSD


 • 7 – dnevna

Deca 10.870 RSD, Odrasli 16.830 RSD, Seniori 13.460 RSD


 • 8 – dnevna

Deca 11.330 RSD, Odrasli 17.880 RSD, Seniori 14.330 RSD


 • 9 – dnevna

Deca 12.110 RSD, Odrasli 18.880 RSD, Seniori 15.000 RSD


 • 10 – dnevna

Deca 12.780 RSD, Odrasli 19.880 RSD, Seniori 15.770 RSD


 • 14 – dnevna

Deca 17.440 RSD, Odrasli 26.660 RSD, 20.990 RSD


 • 5/7 dana

Deca 9.990 RSD, Odrasli 15.000 RSD, Seniori 13.110 RSD


 • 10 u sezoni (važi za sve ski centre)

Deca 17.770 RSD, Odrasli 25.550 RSD, Seniori 22.000 RSD


 • Sezonski personalizovan

Deca 35.000 RSD, Odrasli 73.800 RSD, Seniori 62.700 RSD


Cenovnik ski karata – POJEDINAČNE KARTE
Za period od 20.12.2018. do 27.12.2018 / 03.01.2019. do 08.02.2019 / 18.02.2019. do 24.03.2019
 • Pojedinačna vožnja:

Deca 300 RSD, Odrasli 350 RSD, Seniori 300 RSD


 • Karta za korišćenje noćne staze Malo Jezero

Deca 1.650 RSD, Odrasli 2.200 RSD, Seniori 1.950 RSD


 • Karta za korišćenje noćne staze Karaman Greben

Deca 1.650 RSD, Odrasli 2.200 RSD, Seniori 1.950 RSD


 • Karta za korišćenje noćne staze Pančićev vrh

Deca 1.650 RSD, Odrasli 2.200 RSD, Seniori 1.950 RSD


 • Karta za korišćenje noćnih staza (Malo jezero, Karaman greben i Pančićev vrh)

Deca 2.100 RSD, Odrasli 2.650 RSD, Seniori 2.400 RSD


 • Ski vrtić (poligon za početnike) sa pokretnom trakom

Deca 500 RSD, Odrasli 700 RSD, Seniori 600 RSD


 • Poludnevna karta

Deca 1.980 RSD, Odrasli 2.750 RSD, Seniori 2.310 RSD


 • Dnevna

Deca 2.580 Rsd, Odrasli 3.520 RSD, Seniori 3.130 RSD


 • 2 – dnevna

Deca 4.580 RSD, Odrasli 6.580 RSD, Seniori 5.760 RSD


 • 3 – dnevna

Deca 6.410 RSD, Odrasli 9.440 RSD, Seniori 8.160 RSD


 • 4 – dnevna

Deca 8.310 RSD, Odrasli 11.780 RSD, Seniori 10.160 RSD

 • 5 – dnevna

Deca 9.040 RSD, Odrasli 13.720 RSD, Seniori 11.900 RSD


 • 6 – dnevna

Deca 10.300 RSD, Odrasli 15.750 RSD, Seniori 13.360 RSD


 • 7 – dnevna

Deca 11.220 RSD, Odrasli 17.500 RSD, Seniori 14.240 RSD


 • 8 – dnevna

Deca 11.780 RSD, Odrasli 18.880 RSD, Seniori 15.110 RSD


 • 9 – dnevna

Deca 12.440 RSD, Odrasli 20.100 RSD, Seniori 15.990 RSD


 • 10 – dnevna

Deca 13.220 RSD, Odrasli 21.100 RSD, Seniori 16.770 RSD


 • 14 – dnevna

Deca 17.770 RSD, Odrasli 27.440 RSD, Seniori 22.780 RSD


 • 5/7 dana

Deca 10.780 RSD, Odrasli 16.550 RSD, Seniori 14.000 RSD


 • 10 u sezoni (važi za sve ski centre)

Deca 17.770 RSD, Odrasli 25.550 RSD, Seniori 22.000 RSD


 • Sezonski personalizovan

Deca 35.000 RSD, Odrasli 73.800 RSD, Seniori 62.700 RSDCenovnik ski karata – POJEDINAČNE KARTE
Za period od 28.12.2018. do 02.01.2019.  /  09.02.2019.. do 17.02.2019.
 • Pojedinačna vožnja:

Deca 350 RSD, Odrasli 400 RSD, Seniori 350 RSD


 • Karta za korišćenje noćne staze Malo Jezero

Deca 1.800 RSD, Odrasli 2.350 RSD, Seniori 2.100 RSD


 • Karta za korišćenje noćne staze Karaman Greben

Deca 1.800 RSD, Odrasli 2.350 RSD, Seniori 2.100 RSD


 • Karta za korišćenje noćne staze Pančićev vrh

Deca 1.800 RSD, Odrasli 2.350 RSD, Seniori 2.100 RSD


 • Karta za korišćenje noćnih staza (Malo jezero, Karaman greben i Pančićev vrh)

Deca 2.250 RSD, Odrasli 2.800 RSD, Seniori 2.550 RSD


 • Ski vrtić (poligon za početnike) sa pokretnom trakom

Deca 500 RSD, Odrasli 700 RSD, Seniori 600 RSD


 • Poludnevna karta

Deca 2.200 RSD, Odrasli 3.080 RSD, Seniori 2.530 RSD


 • Dnevna

Deca 2.970 RSD, Odrasli 3.900 RSD, Seniori 3.460 RSD


 • 2 – dnevna

Deca 5.180 RSD, Odrasli 7.060 RSD, Seniori 6.110 RSD


 • 3 – dnevna

Deca 6.760 RSD, Odrasli 10.30 RSD, Seniori 8.620 RSD


 • 4 – dnevna

Deca 8.770 RSD, Odrasli 12.240 RSD, Seniori 10.510 RSD


 • 5 – dnevna

Deca 9.950 RSD, Odrasli 14.300 RSD, Seniori 12.240 RSD


 • 6 – dnevna

Deca 10.980 RSD, Odrasli 16.310 RSD, Seniori 14.160 RSD


 • 7 – dnevna

Deca 11.560 RSD, Odrasli 18.170 RSD, Seniori 14.800 RSD


 • 8 – dnevna

Deca 12.220 RSD, Odrasli 19.320 RSD, Seniori 15.660 RSD


 • 9 – dnevna

Deca 12.890 RSD, Odrasli 20.770 RSD, Seniori 16.550 RSD


 • 10 – dnevna

Deca 13.440 RSD, Odrasli 22.000 RSD, Seniori 17.700 RSD


 • 14 – dnevna

Deca 17.990 RSD, Odrasli 27.880 RSD, Seniori 24.550 RSD


 • 5/7 dana

Deca 11.220 RSD, Odrasli 16.990 RSD, Seniori 14.880 RSD


 • 10 u sezoni (važi za sve ski centre)

Deca 17.770 RSD, Odrasli 25.550 RSD, Seniori 22.000 RSD


 • Sezonski personalizovan

Deca 35.000 RSD, Odrasli 73.800 RSD, Seniori 62.700 RSD


Cenovnik  ski karata – PORODIČNI PAKET
Za period od 15.11.2018.do 19.12.2018 i od 23.03.2019. na dalje
 • 4 – dnevna

Prvo dete 6.750 RSD, Drugo i ostala deca 6.380 RSD, Odrasli 10.750


 • 5 – dnevna

Prvo dete 7.620 RSD, Drugo i ostala deca 7.190 RSD, Odrasli 12.490 RSD


 • 6 – dnevna

Prvo dete 8.860 RSD, Drugo i ostala deca 8.380 RSD, Odrasli 14.310 RSD


 • 7 – dnevna

Prvo dete 9.790 RSD, Drugo i ostala deca 9.250 RSD, Odrasli 15.990 RSD


 • 8 – dnevna

Prvo dete 10.190 RSD, Drugo i ostala deca 9.630 RSD, Odrasli 16.990 RSD


 • 9 – dnevna

Prvo dete 10.900 RSD, Drugo i ostala deca 10.290 RSD, Odrasli 17.940 RSD


 • 10 – dnevna

Prvo dete 11.490 RSD, Drugo i ostala deca 10.850 RSD, Odrasli 18.890 RSD


 • 14 – dnevna

Prvo dete 15.690 RSD, Drugo i ostala deca 14.820 RSD, Odrasli 25.330 RSD


 • 5 / 7 dana

Prvo dete 8.990 RSD, Drugo i ostala deca 8.500 RSD, Odrasli 14.240 RSD


 • 10 u sezoni (važi za sve ski centre)

Prvo dete 15.990 RSD, Drugo i ostala deca 15.110 RSD, Odrasli 24.270 RSD


 • Sezonski personalizovan

Prvo dete 31.500 RSD, Drugo i ostala deca 29.750 RSD, Odrasli 70.110 RSD